Kdo jsme

AVZO Kopřivnice, p.s. je spolek založený v souladu s občanským zákoníkem pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany s cílem:
  • vyžití členů jednotlivých odborností AVZO v oblasti zájmových, sportovních a technických činností
  • vyhledávání, výběr, výchovu a všestrannou podporu talentů
  • organizování soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i vlastních pravidel
  • získávání a výchovu trenérů, rozhodčích, instruktorů i cvičitelů
  • vytváření vlastních lektorských sborů

a je jednou ze skupiny občanských sdružení schopných řešit komplexně využití volného času, zejména dětí a mládeže, s prokazatelnými výsledky v oblasti výchovy úspěšných sportovců, rozvoje fyzické zdatnosti, omezování kriminality a boje proti drogám a dalším návykovými látkami.
Svou činnost rozvíjíme v několika klubech – odbornostech, tj. plochá dráha, veterán klub automobilů značky TATRA, sportovní střelectví, rádioklub, závěsné létání a letečtí modeláři.

Vážení členové,
na základě rozhodnutí Výkonného výboru, a vzhledem k současné Covidové situaci, překládám Valnou hromadu AVZO Kopřivnice p.s., původně plánovanou na úterý 01.12.2020 v konferenční místnosti AVZO, na neurčito.

Termín a program Valné hromady bude schválen na nejbližší schůzi VV v roce 2021 a následně upřesněn pozvánkou.

 

Jaromír Zetek  předseda AVZO Kopřivnice, p.s.