Kdo jsme

AVZO Kopřivnice, p.s. je spolek založený v souladu s občanským zákoníkem pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany s cílem:
  • vyžití členů jednotlivých odborností AVZO v oblasti zájmových, sportovních a technických činností
  • vyhledávání, výběr, výchovu a všestrannou podporu talentů
  • organizování soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i vlastních pravidel
  • získávání a výchovu trenérů, rozhodčích, instruktorů i cvičitelů
  • vytváření vlastních lektorských sborů

a je jednou ze skupiny občanských sdružení schopných řešit komplexně využití volného času, zejména dětí a mládeže, s prokazatelnými výsledky v oblasti výchovy úspěšných sportovců, rozvoje fyzické zdatnosti, omezování kriminality a boje proti drogám a dalším návykovými látkami.
Svou činnost rozvíjíme v několika klubech – odbornostech, tj. plochá dráha, veterán klub automobilů značky TATRA, sportovní střelectví, rádioklub, závěsné létání a letečtí modeláři.

Činnost našich sportovců je spolufinancována z Programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, který vyhlašuje MÚ Kopřivnice pro rok 2024.

Jaromír Zetek  předseda AVZO Kopřivnice, p.s.