Výkonný výbor

Výkonný výbor  řídí činnost pobočného spolku a je volen členskou schůzi AVZO Kopřivnice, p.s. na funkční období čtyř let a aktuálně pracuje ve složení:

Jaromír Zetek, předseda
Luboš Pálka, místopředseda
Jiřina Blažková, Ing., hospodář – ekonom

a členové výboru p. Holub, Lach, Meca, Veřmiřovský a Ščerba

Schůze VV se konají měsíčně v kanceláři předsedy AVZO Kopřivnice, p.s. v následujících termínech,

úterý 12.01.2021
úterý 02.02.2021 – výborová schůze zrušena z důvodu vládních protiCovidových opatření
úterý 02.03.2021 – výborová schůze zrušena z důvodu vládních protiCovidových opatření
úterý 06.04.2021 – výborová schůze zrušena z důvodu vládních protiCovidových opatření
úterý 11.05.2021 – výborová schůze zrušena z důvodu vládních protiCovidových opatření
úterý 15.06.2021
úterý 07.09.2021
úterý 05.10.2021
úterý 09.11.2021 – místo jednání bude upřesněno
úterý 07.12.2021