Výkonný výbor

Výkonný výbor  řídí činnost pobočného spolku a je volen členskou schůzi AVZO Kopřivnice, p.s. na funkční období čtyř let a aktuálně pracuje ve složení:

Jaromír Zetek, předseda
Luboš Pálka, místopředseda
Jiřina Blažková, Ing., hospodář – ekonom

a členové výboru p. Venclík, Lach, Meca, Veřmiřovský a Ščerba.

Schůze VV se konají zpravidla jednou měsíčně v kanceláři předsedy AVZO Kopřivnice, p.s. od 16:00 v následujících termínech:

úterý 09.01.2024
úterý 05.03.2024
úterý 09.04.2024
úterý 14.05.2024
úterý 11.06.2024
úterý 10.09.2024
úterý 08.10.2024
úterý 05.11.2024
úterý 10.12.2024