Výkonný výbor

Výkonný výbor  řídí činnost pobočného spolku a je volen členskou schůzi AVZO Kopřivnice, p.s. na funkční období čtyř let a aktuálně pracuje ve složení:

Jaromír Zetek, předseda
Luboš Pálka, místopředseda
Jiřina Blažková, Ing., hospodář – ekonom

a členové výboru p. Venclík, Lach, Meca, Veřmiřovský a Ščerba

Schůze VV se konají měsíčně v kanceláři předsedy AVZO Kopřivnice, p.s. v následujících termínech,

úterý 11.01.2022
úterý 01.03.2022
úterý 05.04.2022
úterý 10.05.2022
úterý 07.06.2022
úterý 06.09.2022
úterý 04.10.2022
úterý 08.11.2022
úterý 06.12.2022