Výkonný výbor

Výkonný výbor  řídí činnost pobočného spolku a je volen členskou schůzi AVZO Kopřivnice, p.s. na funkční období čtyř let a aktuálně pracuje ve složení:

Jaromír Zetek, předseda
Pavel Veřmiřovský, místopředseda
Jiřina Blažková, Ing., hospodář – ekonom
Miroslav Buček, kontrolor hospodaření

a členové výboru p. Holub, Lach, Meca, Pálka a Ščerba

Schůze VV se konají měsíčně v kanceláři předsedy AVZO Kopřivnice, p.s. , příští schůze úterý 14.01.2020 v 16:00