Výkonný výbor

Výkonný výbor  řídí činnost pobočného spolku a je volen členskou schůzi AVZO Kopřivnice, p.s. na funkční období čtyř let a aktuálně pracuje ve složení:

Jaromír Zetek, předseda
Luboš Pálka, místopředseda
Jiřina Blažková, Ing., hospodář – ekonom

a členové výboru p. Venclík, Lach, Meca, Veřmiřovský a Ščerba

Schůze VV se konají měsíčně v kanceláři předsedy AVZO Kopřivnice, p.s. v následujících termínech,

úterý 17.01.2023
úterý 07.03.2023
úterý 11.04.2023
úterý 09.05.2023
úterý 13.06.2023
úterý 05.09.2023
úterý 10.10.2023
úterý 14.11.2023