Výkonný výbor

Výkonný výbor  řídí činnost pobočného spolku a je volen členskou schůzi AVZO Kopřivnice, p.s. na funkční období čtyř let a aktuálně pracuje ve složení:

Jaromír Zetek, předseda
Pavel Veřmiřovský, místopředseda
Jiřina Blažková, Ing., hospodář – ekonom

a členové výboru p. Holub, Lach, Meca, Pálka a Ščerba

Schůze VV se konají měsíčně v kanceláři předsedy AVZO Kopřivnice, p.s. v následujících termínech,

úterý 07.04.2020
úterý 05.05.2020
úterý 05.05.2020
úterý 02.06.2020
úterý 01.09.2020
úterý 06.10.2020
úterý 03.11.2020
úterý 08.12.2020 v souladu s nařízením vlády schůze zrušena
úterý 07.01.2021 v 16:00 Výroční schůze Výkonného výboru AVZO Kopřivnice p.s.